O projekcie

Projekt "Ekologicznie w przyszłość" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Celem projektu "Ekologicznie w przyszłość" jest podniesienie jakości funkcjonowania 60 przedsiębiorstw w branży budowlanej mających jednostki organizacyjne na terenie woj. lubelskiego w wyniku dostosowania kwalifikacji i umiejętności 108 pracowników ( w tym 8 kobiet) w zakresie instalacji systemów OZE do końca 07.2014 r.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2013 do 31.07.2014.

Rekrutacja rozpoczyna się od 01.08.2013 roku i będzie trwać do połowy kwietnia 2014 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia Instalator Odnawialnych Źródeł Energii

 KAPITAL_LUDZKI.png Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  EFS.png
Biuro projektu: Fundacja Q, ul. Wieniawska 6/26, 20-071 Lublin  tel. 81 440 32 98/99, fax. 81 532 65 91